مسئولیت های قانونی را با اطمینان مدیریت کنید

مدیر کسب و کار دارای وظایف شرکتی در داخل شرکت است.

که او را به یک تصمیم گیرنده مشمول تعهدات ناشی از مأموریت شرکت می کند. با این حال، این تمرین می تواند مسیری پر از مشکلات باشد.

عامل ممکن است در هر زمان، از نظر مدنی، مالی یا کیفری مسئول شناخته شود. این چالش می تواند توسط یکی از اعضای شرکت که ممکن است یک شریک یا شخص ثالث شرکت باشد، مانند مشتری، تامین کننده یا مدیریت و غیره مطرح شود.

ناگفته نماند قضایی شدن جامعه و گرایش سرکوبگرانه دادگاه ها در این حوزه.

بنابراین، برای مثال، در سطح مدنی، یک عمل ساده مدیریتی می تواند محرک اقدام علیه مدیر باشد.

این طور است که در مواردی اتفاق می افتد:

– تعهد مالی که برای شرکت در رابطه با نتایج آن بسیار مهم است.
– عدم رعایت فرمالیسم قانونی حاکم بر فرآیند تصمیم گیری؛
– تضمین شرکت برای بدهی شخصی مدیر؛
– توافق با شخص ثالث فراتر از محدوده مسئولیت های مدیر …

مسئولیت کیفری و مالی: دو شمشیر داموکلس

بنابراین در اجرای وظایف یک مدیر، به ویژه با توجه به مسئولیت کیفری، از قبیل:

– تصادف کار با مدیریت ضعیف؛
– هزینه ای که انجام نشده است؛

در خصوص مالیات و مسئولیت اجتماعی، مدیر بازرگانی را می توان تضامنی مسئول پرداخت مالیات و/یا بدهی های اجتماعی شرکت اعلام کرد، بدون توجه به اقدام برای پوشش بدهی ها…

بنابراین و برای محدود ساختن خطرات ناشی از مواجهه با دستگاه‌های اداری و قضایی تا حد امکان، مدیران تجاری باید هر اقدام و هر تصمیمی را تابع دو امر باشند: امنیت قانونی و رعایت.

بنابراین، رهبر و مدیر کسب و کار:

  • اگر تصمیم به ایجاد یک شرکت با شخص ثالث دارید، به محض ایجاد شرکت، برای تعیین قراردادهای متفاوتی که با شریک خود بسته اید، قرارداد شرکا را تنظیم کنید.
  • در صورت تفویض اختیار، درخواست بیمه حرفه ای را در نظر بگیرید.
  • اگر توافقی با شخص ثالثی در شرکت حاصل شد، در نظر بگیرید که آنها یک یادداشت تفاهم را رسمی کنند.
  • اگر قصد دارید هزینه قابل توجهی را از طرف شرکت متحمل شوید، به یاد داشته باشید که قبل از تأیید اساسنامه آن را بررسی کنید.
  • اگر تغییری در زندگی شرکت رخ داد، در مورد تشریفاتی که باید آنها را تصویب کنید فکر کنید (روش‌های ثبت، اصلاح اساسنامه، مجمع عمومی، انتشار و غیره).
  • اگر از شما سوالی توسط دولت پرسیده شد، به یاد داشته باشید که از مطابقت قانونی پاسخ خود اطمینان حاصل کنید.

و مهمتر از همه، این را فراموش نکنید

صرف مشاوره….

سرمایه گذاری برای ….

آینده شرکت شما!

در دنیای اقتصادی که پیچیدگی حقوقی همچنان در حال افزایش است، شرکت بریزون و موسایی در کنار شماست تا در پیچ و خم های قانون شرکت ها پیمایش کنید. با ما تماس بگیرید تا بتوانیم شما را در امنیت حقوقی تصمیمات و رشد مسالمت آمیز شرکتتان راهنمایی و پشتیبانی کنیم.

با ما تماس بگیرید